۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۲ مهر
ENGLISH
معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی
Governorship of South Khorasan-Birjand
معاونت توسعه منابع انسانی
پيام معاون

اجراي منشور گفتگوي سياسي(تالارگفتگو)

 

1 -  تأسيس و تقويت «خانۀ احزاب وخانه سازمان هاي مردم نهاد» در استان.

 

2 -  آسيب شناسي و اصلاح فرايندهاي محدوديت آفرين و رفع موانع فعّاليّت احزاب و تشكّل هاي سياسي و صنفي.

 

3 - تمهيد سازوكارهايي براي تعامل پايدار و مؤثرِ مديريّت عالي استان با اصحاب جرايد و مطبوعات، صنوف، احزاب، تشكّل ها و جريان هاي سياسيِ قانوني و شناسنامه دار و دريافت نظرات آنها درباره تمشيت امور استان و طرح در مراجع قانوني تصميم ساز.

 

4 -  مساعدت در راستاي انطباق قانوني فعاليّت تشكّل هاي مصرّح در اصل بيست و ششم قانون اساسي از طريق برگزاري جلسات توجيهي و كارگاه هاي آموزشي.

 

5 - بسترسازي براي تقويتِ ارتباط و گقتگوي سازنده ميان جريان هاي مختلف سياسي و صنفي و ايجاد زمينۀ مفاهمه، همدلي، همكاري و در نهايت موضع گيري هاي مشترك درباره اصول كلي نظام و امنيت و منافع ملي.

6 -  جلب مشاركت سياسي دانشگاهيان و حمايت از فعاليت تشكّل هاي قانوني دانشجويي طبق مقرّرات و آيين نامه هاي داخلي.

 

7 - نهادينه سازي فرهنگ انتقاد مؤثر، سازنده و منصفانه از سوي تشكّل ها و پذيرش و پاسخگويي از سوي دولت و اجتناب از تخريب هاي ناصواب و ناروا.

 

8 -  استفاده از ظرفيت رسانه ها، احزاب و انجمن هاي صنفي در راستاي اميدآفريني و تقويت وفاق اجتماعي و انسجام ملّي.

 

9 - تسهيل برگزاري تجمعات صنفي و سياسيِ قانوني و نظارت و تأمين امنيت آنها.

 

Review: 10642
Update date: 2018/10/10
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal