۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۳ مهر
ENGLISH
معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی
Governorship of South Khorasan-Birjand
معاونت توسعه منابع انسانی
بخشداران

بخشداران استان خراسان جنوبي

رديف

سمت

نام ونام خانوادگي 

1

بخشدار مركزي بيرجند

حسينعلي بخشي

2

بخشدار مركزي قائنات

محمدباقر رمضان پور

3

بخشدار نيمبلوك

مهدي خسروي نوغاب

4

بخشدار سده

محمد حسن بيكي

5

بخشدار مركزي زيركوه

غلامحسين عسكري دشت بياض

6

بخشدار زهان

 عليرضايوسفي

7

بخشدار شاسكوه

غلامحسين صفا جو

8

بخشدار مركزي نهبندان

حسن ارشادي

9

بخشدار شوسف

علي اكبر مظاهري فر

10

بخشدار مركزي خوسف

عليرضا فاطمي

11

بخشدار جلگه ماژان

احمد درمحمدي مقدم

12

بخشدار مركزي فردوس

سلمان شباني

13

بخشدار آيسك

علي برازنده

14

بخشدار سه قلعه

مجيد باستاني فر

15

بخشدار مركزي سربيشه

مسلم جابري

16

بخشدار مود

روئين راستكار

17

بخشدار درح

عباس صنعتي

18

بخشدار مركزي درميان

خانم  مهناز بوستاني

19

بخشدار قهستان

مصطفي رستمي اسفدن

20

بخشدار گزيك

عبدالودود محمد پرست

21

بخشدار مركزي بشرويه

.........

22

بخشدار ارسك

 علي اشرفيان 

23

بخشدار مركزي طبس

نوري زاده

24

بخشدار دستگردان

محمد علي شيردل

25

بخشدار ديهوك

وحيد صفوي

Review: 3199
Update date: 2019/08/13
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal