۱۴۰۲ سه شنبه ۷ آذر
ENGLISH
معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی
Governorship of South Khorasan-Birjand
معاونت توسعه منابع انسانی
سوالات متداول شوراي هماهنگي ثبت احوال

«پرسش هاي متداول در خصوص خدمات سازمان ثبت احوال»

«سوالات عمومي»

1.مدارك شناسايي اينجانب گم شده است. جهت اطلاع از پيدا شدن آن به كجا مراجعه كنم؟

هموطن گرامي جهت اطلاع از مدارك مفقودي با مراجعه به پورتال سازمان ثبت احوال ، منوي عمودي سمت چپ، بخش پيوندها و سپس بخش مدارك پيدا شده و يا با وارد كردن آدرس زير و سپس درج شماره ملي از وضعيت مدرك مورد نظر در سازمان ثبت احوال اطلاع و در صورت يافت نشدن مدرك مورد نظر به وب سايت پست جمهوري اسلامي مراجعه فرماييد.

https://www.sabteahval.ir/Default.aspx

 «سوالات كارت هوشمند ملي»

5.من در حال حاضر كارت ملي خود را دريافت نكرده يا كارت ملي موقت دارم، آيا مي توانم براي دريافت كارت هوشمند ملي اقدام كنم؟

بلي در صورتيكه واجد شرايط باشيد با مراجعه به آدرس www.ncr.ir و تكميل اطلاعات اقدام به ثبت نام كارت هوشمند ملي نماييد.

6. آيا با دريافت كارت هوشمند ملي، شماره ملي جديد براي من در نظر گرفته خواهد شد؟

خير. شماره ملي هر فرد عددي منحصر به فرد و ثابت بوده كه با تعويض كارت، تغيير نخواهد كرد.

7.شماره رهگيري خود را فراموش كرده ام. چگونه مي توانم فرآيند ثبت نام خود را پيگيري نمايم؟

در صورت فراموشي كد رهگيري، با مراجعه به بخش «بازيابي كد رهگيري» در پورتال (www.ncr.ir) و وارد كردن شماره ملي و تاريخ تولد ، كد رهگيري خود را از طريق سيستم دريافت نموده و يا با شماره تلفن 021-66710270 تماس حاصل فرماييد.

8.در هنگام ثبت نام، بخشي از اطلاعات را به اشتباه وارد كرده ام. آيا امكان تصحيح اطلاعات وجود دارد؟

در صورت درج اشتباه اطلاعات (شماره ملي ، تاريخ تولد و سريال شناسنامه ) در هنگام ثبت نام، با مراجعه به بخش « ويرايش ثبت نام قبلي» و وارد كردن شماره ملي و تاريخ تولد ، امكان ويرايش اطلاعات براي متقاضي وجود خواهد داشت. و در مورد اصلاح ساير اقلام اطلاعاتي درخواست بايستي در دفتر مربوطه ابطال شود تا امكان ويرايش مجدد فراهم گردد.

9.در هنگام مراجعه به دفتر پيشخوان براي تكميل ثبت نام و يا تحويل كارت چه مداركي را بايد همراه داشته باشم؟

ارائه اصل شناسنامه و رسيد درخواست كارت هوشمند ملي ضروري مي باشد.

10.  در هنگام ثبت نام، تمامي اطلاعات را مطابق با مدارك هويتي خود (شناسنامه و كارت ملي) وارد كرده ام. پس از انجام پيش ثبت نام، براي رهگيري به وب سايت مراجعه و پيامي مبني بر عدم مطابقت اطلاعات وارد شده با اطلاعات موجود در بانك اطلاعات هويتي ثبت احوال دريافت كرده ام. براي رفع اين مشكل چه كاري بايد انجام دهم؟

پس از اطمينان از صحت اطلاعات وارد شده مطابق مدارك هويتي جهت بررسي و رفع مشكل با در دست داشتن مدارك هويتي و شماره پيگيري پيش ثبت نام به نزديكترين اداره ثبت احوال مراجعه نماييد.

11.  براي تكميل ثبت نام در دفتر پيشخوان نوبت گيري كرده ام، اما به دلايلي موفق به حضور در دفتر در تاريخ مقرر نشدم. حال براي تكميل ثبت نام چه كاري بايد انجام دهم؟

در صورت عدم مراجعه به دفتر در تاريخ مقرر، شما تا 3 روز مجاز به نوبت گيري دوباره نخواهيد بود. پس از گذشت اين مدت، شما دوباره مجاز به نوبت گيري در دفتر پيشخوان خواهيد بود.

12.  كارت هوشمند ملي خود را گم كرده ام. براي دريافت كارت المثني چه مراحلي را بايد طي كنم؟

به نزديكترين اداره ثبت احوال مراجعه نماييد.

13.  هزينه صدور كارت هوشمند ملي چقدر است؟

هزينه هر قطعه كارت در سال 95 مطابق تعرفه، 20000 تومان بوده و در هنگام ثبت نام به صورت الكترونيكي دريافت و به حساب خزانه واريز مي شود ، لازم به ذكر است اين هزينه بدون احتساب تعرفه هاي دفاتر پيشخوان خدمات دولت و پست مي باشد. ( هزينه تكميل ثبت نام در دفاتر پيشخوان خدمات دولت و پست حداكثر 9000 تومان و چنانچه تحويل كارت هم انجام دهند 2000 تومان جداگانه دريافت مي نمايند.)

14.  به دلايلي موفق به تكميل فرآيند ثبت نام نشده و ثبت نام من ناتمام مانده است. آيا براي ادامه ثبت نام بايد دوباره نوبت گيري كنم؟

چنانچه تكميل ثبت نام شما ناتمام مانده و بيش از يك ماه از تاريخ مراجعه شما به دفتر گذشته باشد، بايد دوباره از طريق پورتال(www.ncr.ir) اقدام به اخذ نوبت نماييد. در اين شرايط، هنگام نوبت گيري دوباره، شما تنها مجاز به انتخاب همان دفتر پيشخوان خواهيد بود.

15.  آيا با دريافت كارت هوشمند ملي، كارت ملي كاغذي من باطل خواهد شد؟

بلي. كارت هوشمند ملي جايگزين كارت ملي كاغذي بوده و در زمان تحويل كارت هوشمند ملي، كارت كاغذي اخذ و ابطال خواهد شد.

16.  جهت پيش ثبت نام كارت هوشمند ملي چه بايد كرد؟

جهت پيش ثبت نام كارت هوشمند ملي به آدرس www.ncr.ir  مراجعه و اطلاعات فردي و خانوادگي موجود در فرم را ثبت و در صورت وجود نقص مجدداً در بخش ويرايش ثبت نام ، اقدام به ويرايش اطلاعات خود نماييد . پس از ثبت نهايي مراحل ثبت نام ، فيش مربوطه را بصورت الكترونيكي پرداخت و سپس اقدام به نوبت گيري جهت انجام مراحل بعدي نماييد.در صورت تكميل مراحل و بروز خطا يا مشكل با شماره 66710270 جهت راهنمايي تماس حاصل فرماييد.

«سوالات در خصوص تغيير نام و نام خانوادگي»

17.  چه نام هايي قابل تغيير نمي باشد؟

برابر مقررات جاري اسامي و نام هاي معصومين نظير: محمد، علي، حسن، حسين، فاطمه، زهرا غير قابل تغيير مي باشند.

18.   انتخاب چه نام هايي ممنوع مي باشد؟

مستند به قانون ممنوعيت به كار گيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 28/9/1375 و آيين نامه اجرايي آن مصوب 19/2/1378 هيئت دولت، استفاده از اسامي بيگانه براي نامگذاري ممنوع مي باشد.

19.  در صورتي كه نام مورد نظر در ليست نام هاي مورد تاييد وجود نداشته باشد احراز مناسب بودن و يا نامناسب بودن آن با چه مرجعي است؟

براساس مصوبه شماره 578/1 سال 1387 شوراي عالي ثبت احوال مرجع رسيدگي به نام هاي جديد و نوساخته كميته مشورتي نام سازمان ثبت احوال مركب از اساتيد دانشگاه ها و اعضاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي مي باشد.جهت درخواست و پيشنهاد بررسي نام خود به سامانه انتخاب نام در بخش خدمات الكترونيكي پورتال سازمان ثبت احول در لينك زير مراجعه و درخواست خود را به همراه اطلاعات تكميلي ( مشخصات شناسنامه اي پدر و مادر نوزاد) مورد نظر ثبت نموده و منتظر دريافت نظر كارشناسي از طريق تماس سازمان باشيد.

20.  چنانچه درخواست تغيير نام افراد مورد موافقت سازمان ثبت احوال قرار نگيرد به چه مرجعي بايد مراجعه كرد؟

جواب: چنانچه درخواست تغيير نام افراد مورد موافقت سازمان ثبت احوال قرار نگيرد مي بايد مراتب كتباً به متقاضيان ابلاغ شود تا ايشان به مراجع قضايي مراجعه و درخواست تغيير نام خود را از آن مرجع با عنايت به مخالفت سازمان ثبت احوال بنمايند.

21.   براي مشاهده ي مجموعه نام ها به كجا مراجعه كنيم؟

جواب: براي مشاهده نام ها همراه با معاني و آوا نگاري آنها مي توانيد به سايت ثبت احوال به نشاني www.sabteahval.irمراجعه كنيد.

22.  آيا پدر بدون تغيير نام خانوادگي خود، مي تواند درخواست تغيير نام خانوادگي فرزندش را بنمايد؟

برابر تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر مي باشد فلذا چنانچه نام خانوادگي پدري قابل تغيير باشد. ابتدا مي بايستي پدر نسبت به تغيير نام خانوادگي خود اقدام و سپس بعد از تغيير نام خانوادگي نسبت به ارائه درخواست درخصوص فرزندان زير 18 سال خود عمل نمايد.

23.   آيا يك فرد چند بار مي تواند نسبت به تغيير نام خانوادگي خود اقدام نمايد؟

در صورت نامناسب بودن نام خانوادگي برابر بند 6 دستورالعمل تغيير نام خانوادگي هر كس مي تواند پس از رسيدن به سن قانوني (18 سال تمام) با رعايت مقررات از طريق انتخاب واژه بلامعارض يا با اخذ اجازه از دارنده حق تقدم براي يك بار تغيير دهد.

24.  در چه مواردي مي توان نسبت به حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگي اقدام نمود؟

در موارد ذيل اشخاص مي توانند به شرط مناسب بودن بخش باقيمانده نسبت به حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگي خود اقدام نمايند:

الف) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه مناسب به همراه نام محل نامناسب باشد. مثل: كاظمي گوشلان.

ب) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يك ايل باشد. مثل: احمدي قشقايي.

ج) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يكي از مشاغل باشد. مثل: قاسمي چايچي.

د) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يكي از رنگ ها باشد. مثل: سبز علي پور.

هـ) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يك حيوان باشد. مثل: شير محمدي.

و) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يك شيء باشد. مثل: احمدي آيينه.

 

Review: 3653
Update date: 2018/09/30
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal