۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۲ مهر
ENGLISH
معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی
Governorship of South Khorasan-Birjand
معاونت توسعه منابع انسانی
مدارك لازم براي تمديد،تاسيس يك تشكل وتمديد پروانه

مدارك مورد نياز براي تمديد پروانه تشكلها  :

 

 

1-    آگهي مجمع عمومي كه در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار استاني يا ملي 15 روز قبل از برگزاري انتخابات چاپ شده است .

2-          فهرست اسامي حاضرين در مجمع عمومي

3-          گزارش هيأت مديره قديم

4-          تراز مالي مربوط به دوره قبل كانون

5-          گزارش بازرس و اعلام نظريه درخصوص عملكرد هيأت مديره و تراز مالي ارائه شده توسط خزانه دار

6-          صورتجلسه مجمع عمومي كه شامل كليه مصوبات و انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و بازرس باشد.

7-    صورتجلسه انتخابات داخلي هيأت مديره براي تعيين سمت ها طبق اساسنامه ( رئيس، نايب رئيس و خزانه دار)تا يك هفته پس از انتخابات

8-    اصل و تصوير فرم تكميل شده مشخصات فردي براي كليه اعضاء اصلي و علي البدل منتخب مجمع اعم از اعضاي هيأت مديره و بازرسين  به انضمام يك قطعه عكس ملصق به  برگ فرم مشخصات فردي  .

9-          يك برگ تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه منتخبين

10-      يك برگ تصوير حكم بازنشستگي و براي گروههاي تخصصي مدرك تحصيلي يا حكم اشتغال مرتبط

11-      تصوير كارت ملي

12-      عكس رئيس هيأت مديره    2 قطعه

13-      فرم تكميل شده استعلام براي كليه منتخبين طبق شناسنامه با خط خوانا ( 1 برگ )


مدارك مورد نياز براي مرحله صدور پروانه تشكلها :

 

1-    آگهي مجمع عمومي كه در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار استاني يا ملي 15 روز قبل از برگزاري انتخابات چاپ شده است .

2-    تهيه اساسنامه برطبق اساسنامه ، تايپ شده با امضاء هيأت مؤسس ذيل همه صفحات در9 نسخه ( 4 نسخه با امضاء اصل و 5 نسخه كپي )

3-          فهرست اسامي حاضرين در مجمع عمومي

4-    صورتجلسه مجمع عمومي كه شامل كليه مصوبات(اساسنامه ، روزنامه كثيراالانتشار ، حق عضويت ) و انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و بازرس باشد  

5-    صورتجلسه انتخابات داخلي هيأت مديره براي تعيين سمت ها طبق اساسنامه ( رئيس، نايب رئيس و خزانه دار) تا يك هفته پس از انتخابات

6-    اصل و تصوير فرم تكميل شده مشخصات فردي براي كليه اعضاء اصلي و علي البدل منتخب مجمع اعم از اعضاي هيأت مديره و بازرسين به انضمام يك قطعه عكس ملصق به برگ فرم مشخصات فردي .

7-          يك برگ تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه منتخبين

8-          عكس رئيس هيأت مديره 2 قطعه

9-          يك برگ تصوير حكم بازنشستگي و براي گروههاي تخصصي مدرك تحصيلي يا حكم اشتغال مرتبط

10-      تصوير كارت ملي ( 1 برگ )

11-      فرم تكميل شده استعلام براي كليه منتخبين طبق شناسنامه با خط خوانا ( 1 برگ )

 


مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده تقاضاي تأسيس يك تشكل :

 

1-      تكميل فرم تقاضاي تأسيس با شرح اهداف با ماهيت صنفي و غير سياسي و غير انتفاعي

2-      فرم بصورت تايپ شده با امضاء اصل مؤسسين در 9 نسخه

3-      تعداد مؤسسين از 7 تا 9 نفر كمتر نباشد .

4-   اصل و تصوير فرم تكميل شده مشخصات فردي براي كليه مؤسسين به انضمام يك قطعه عكس ملصق به برگ فرم مشخصات فردي .

5-      يك برگ تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه مؤسسين

6-      يك برگ تصوير حكم بازنشستگي ( براي گروههاي تخصصي ، مدرك تحصيلي يا حكم اشتغال مرتبط )

7-      تصوير كارت ملي

8-      فرم تكميل شده استعلام براي كليه مؤسسين با خط خوانا طبق شناسنامه ( 1 برگ )

Review: 2911
Update date: 2018/09/30
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal